Публічне акціонерне товариство Сумський комбікормовий завод

код ЕДРПОУ: 00686339

Адреса: 42303, Сумська обл., Сумський р-н., с. Стецьківка, вул. Ювілейна, 1

Тел./факс: (0542)693614

Поштова скринька: zat_00686339@aft.org.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Виписка з єдиного державного реєстру
Статут
Положення про правління
Виписка з єдиного державного реєстру
Положення про наглядову раду
Положення про збори
Протокол загальних зборів акціонерів 09.12.2011 року (1 частина)
Протокол загальних зборів акціонерів 09.12.2011 року (2 частина)
Звіт ревізійної комісії за 2011 рік
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Звіт ревізора за 2011 рік
Протокол загальних зборів акціонерів 30.04.2012 року
Повідомлення про переважне право придбання акцій
Повідомлення про підсумки голосування на зборах 30.04.2012 року
ПОВІДОМЛЕННЯ про можливість реалізації акціонерами ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 24.09.2012 року
Протокол про підсумки голосування позачергові ЗЗА 24.09.2012
Протокол позачергових ЗЗА 24.09.2012
Статут ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"
Протокол про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" 19.03.2013
Положення про Наглядову раду ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"
Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" 19.03.2013
Положення про Правління ПАТ "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Протокол річних ЗЗА 15.04.2015
Повідомлення про підсумки голосування на річних ЗЗА 15.04.2015
Протокол річних ЗЗА 22.04.2016
Повідомлення про підсумки голосування на річних ЗЗА 22.04.2016
Протокол річних ЗЗА 28.03.2014
Повідомлення про підсумки голосування на річних ЗЗА 28.03.2014
принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПАТ «Сумський комбікормовий завод» станом на 31.12.2013 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПАТ «Сумський комбікормовий завод» станом на 31.12.2014 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПАТ «Сумський комбікормовий завод» станом на 31.12.2015 року
Баланс станом на 31.12.2013
Звіт про фінансові результати станом на 31.12.2013
Баланс станом на 31.12.2014
Звіт про фінансові результати станом на 31.12.2014
Звіт ревізійної комісії за 2012 рік
Звіт ревізійної комісії за 2013 рік
Звіт ревізійної комісії за 2014 рік
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Протокол позачергових ЗЗА 06.06.2016
Протокол про підсумки голосування позачергових ЗЗА 06.06.2016
Протокол річних ЗЗА 11.04.2017
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування з питання першого порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", які проводяться 11 квітня 2017 року
ПРОТОКОЛ про підсумки голосування з питань другого – восьмого, десятого - дванадцятого порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", які проводяться 11 квітня 2017 року
ПРОТОКОЛ про підсумки кумулятивного голосування з питання дев’ятого порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", які проводяться 11 квітня 2017 року

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Баланс за 2010 рік 2012-01-26
Звіт про фінансові результати за 2010 рік 2012-01-26
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-01
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-23
Річний звіт за 2013 рік 2014-10-16
Річний звіт за 2014 рік 2015-04-02
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-06
Річний звіт за 2015 рік (виправлений) 2016-06-08
Річний звіт за 2016 рік 2017-04-18

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Оголошення про проведення зборів 2012-04-30 2012-03-20
Оголошення про проведення зборів 2011-12-09 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-12-09 2011-12-09
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2010-10-28 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2009-12-28 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-07-08 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-04-07 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-03-25 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-03-03 2011-11-03
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-02-27 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-02-27 2011-11-01
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-05-27 2012-03-29
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-04-25 2016-04-27
Оголошення про проведення зборів (доповнення) 2012-04-30 2012-04-25
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 2012-04-30 2012-05-03
Оголошення про проведення зборів 2012-09-24 2012-08-16
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 2012-09-24 2012-09-26
Оголошення про проведення річних зборів за 2012 рік 2013-02-15 2013-02-15
Повідомлення про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 19.03.2013 2013-03-19 2013-03-19
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2013-03-21 2013-03-25
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2013-12-24 2013-12-25
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2014-03-28 2014-02-19
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-03-28 2014-03-31
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-04-02 2014-04-02
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2015-04-15 2015-02-26
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2015-04-14 2015-04-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-04-15 2015-04-15
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2015-05-25 2015-05-29
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2016-04-22 2016-03-18
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2016-03-22 2016-03-24
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-04-02 2016-04-05
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2016-06-06 2016-04-29
Спростування річного звіту за 2015 рік 2016-06-08 2016-06-08
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2017-02-16 2017-02-17
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2017-03-07 2017-03-07
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-04-13 2017-04-14
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2017-04-13 2017-04-14